8 sept 2015

REGLAMENT DE LA Iª CARRERA DE LA FIRA


REGLAMENT DE LA Iª CARRERA DE LA FIRA

ARTICLE 1r. ORGANITZACIÓ
La Iª Carrera de la Fira de Sueca està organitzada per les Regidories d’Esports i Festes de l’Ajuntament de Sueca amb la col·laboració del Club d’Atletisme Corriols.

ARTICLE 2n. DATA I HORA
Se celebrarà el  15 de setembre de 2015 a la ciutat de Sueca a partir de les 18:30 hores.

ARTICLE 3r. PARTICIPACIÓ
Podran prendre part en aquesta prova xiquetes i xiquets de 0 a 16 anys.

ARTICLE 4t. CATEGORIES, HORARI, DISTÀNCIA I RECORREGUT
Les distintes proves es disputaran en l’Avinguda Mestre Serrano de Sueca.

HORA
CATEGORIA
ANY NAIXEMENT
DISTÀNCIA
VOLTES
CIRCUIT
18:30
“CAGONS”
2013-2015
200 metres
1V C1

18:40
“XUPONS”
2010-2012
200 metres
1V C1

18:50
PREBENJAMÍ FEMENÍ
2008-2009
400 metres
1V C2
18:55
PREBENJAMÍ MASCULÍ
2008-2009
400 metres
1V C2
19:00
BENJAMÍ FEMENÍ
2006-2007
600 metres
1V C1
1V C2
19:05
BENJAMÍ MASCULÍ
2006-2007
600 metres
1V C1
1V C2
19:10
ALEVÍ FEMENÍ
2004-2005
800 metres
2V C2
19:20
ALEVÍ MASCULÍ
2004-2005
800 metres
2V C2
19:40
INFANTIL FEMENÍ
2002-2003
1.000 metres
1V C1
2V  C2
19:50
INFANTIL MASCULÍ.
2002-2003
1.000 metres
1V C1
2V C2
20:00
CADET FEMENÍ I MASCULI
1999-2000-2001
1.200 metres
3V C2

ENTREGA DE PREMIS I TROFEUS
ARTICLE 5é. INSCRIPCIONS
Es realitzaran en el lloc de celebració abans de la carrera. Les targetes de participació es podran retirar en el moment de la inscripció, prèvia presentació del document d’autorització.

ARTICLE 6é. La inscripció suposa el consentiment dels representants legals del menors participants per al tractament de les seues dades personals, la seua imatge i les classificacions obtingudes, així com la publicació d’aquestes en mitjans o xarxes de comunicació.
Tots i totes les participants hauran d’aportar autorització signada pel seu/seua representant legal mitjançant document que serà facilitat per l'Organització en la pàgina web www.esportssueca.es de l’Ajuntament de Sueca, en el punt d’eixida i en els Centres Escolars. 

ARTICLE 7é. ASSISTÈNCIA MÈDICA
L'Organització comptarà amb un servei d’assistència sanitària bàsica.

ARTICLE 8é. TROFEUS
S'atorgaran trofeus als/a les 3 primers/es de cada categoria, excepte en les proves de “Cagons” i “Xupons” que no seran competitives.
Els/les participants serà obsequiats/des amb vals de pujades gratuïtes en les atraccions de la fira.

ARTICLE 9é.RESPONSABILITAT
L'organització comptarà amb les assegurances d'accidents i responsabilitat civil segons la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana.
L'organització no es fa responsable dels danys que pogueren causar els/les atletes participants a elles mateixa o a altres, pel seu comportament imprudent o negligent.

ARTICLE 10é. ACCEPTACIÓ
Els/les participants, pel fet d'inscriure's, accepten el present reglament i en cas de dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en el mateix, s'aplicarà allò que dispose el Comitè Organitzador.

ARTICLE 11é. DESQUALIFICACIONS.
L'organització podrà retirar durant la prova
1.     Qualsevol atleta que evidencie un mal estat físic.
2.     L'atleta que no realitze el recorregut complet.
3.     L'atleta que manifeste un comportament no esportiu.
4.     L'atleta que no tinga targeta de participació o no la porte en lloc visible.

ARTICLE 12é. VEHÍCLES.                                                             
Els únics vehicles autoritzats en la prova són els designats i identificats per l'organització. Queda totalment prohibit el seguiment dels/de les participants amb cotxe, moto o bicicleta pel perill que poguera suposar per als/les atletes.


ARTICLE 13é. INFORMACIÓ.

Informació i consultes en la web www.esportssueca.es .

No hay comentarios:

Publicar un comentario